Hvem er jeg?

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 1991 og autoriseret af Psykolognævnet. Siden er jeg blevet specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi. 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og Selskabet Danske Neuropsykologer. 

I mere end 30 år har jeg beskæftiget sig med neurorehabilitering og hjerneskadeproblematik, bl.a. på Hjerneskadecentret og ved Neuroteamet i Aarhus og på Syddansk Universitet.

I en årrække var jeg ledende neuropsykolog på Hammel Neurocenter og siden sundhedschef på Vejlefjord Rehabilitering.

I øvrigt er jeg en ivrig foredragsholder og underviser og har udgivet adskillige videnskabelige artikler og kapitler til lærebøger om neuropsykologi, rehabilitering og hjerneskade.

Hvad tilbyder jeg?

Jeg har nu selvstændig virksomhed som specialist i neuropsykologi, og tilbyder en række ydelser inden neuropsykologi, hjerneskadeproblematik og neurorehabilitering:

  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Rådgivende og støttende samtaler til personer med hjerneskade og deres pårørende, herunder kognitiv træning og vejledning til at søge de rette rehabiliteringstilbud
  • Kurser, foredrag og undervisningsforløb til uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber, kommuner, patientforeninger og andre
  • Supervision af tværfagligt personale på bosteder og andre tilbud i kommunerne, herunder hjerneskadekoordinatorer og hjerneskade-teams
  • Supervision af psykologer på vej mod autorisation eller specialist
  • Konsulent-ydelser til kommuner, regioner, foreninger og private i forbindelse med organisering, udvikling og evaluering af tilbud og ydelser på hjerneskadeområdet
  • Videnskabelig rådgivning og vejledning af forsknings- og Ph.D.-projekter

Personen, der undersøges kan have fået konstateret en hjerneskade eller en hjernesygdom, eller der kan være mistanke om en hjerneskade eller hjernesygdom. Det kan også være en person, som af andre grunde har vanskeligheder i hverdagen og på arbejdet.

Henvendelser

Henvendelse over telefon eller på mail. 

Vær opmærksom på, at jeg ikke har ydernummer efter overenskomsten mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening, så du kan ikke få tilskud til behandling fra den offentlige sygesikring hos mig.