Kurser

Jeg gennem årene afholdt en lang række foredrag og kurser for plejepersonale, pædagoger, speciallærere, socialrådgivere, læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter om bl.a. funktionel neuroanatomi, følger efter hjerneskade, neurorehabilitering, neuropsykologiske undersøgelser, patient og pårørende kommunikation samt organiseringen af indsatsen for personer med hjerneskade på hospitalerne og i den sociale sektor i Danmark. Desuden har jeg i en lang årrække undervist og vejledt studerende på både Syddansk og Aarhus Universitet.

Eksempler på Anders Degn Pedersens foredrags- og kursusvirksomhed

Indlæring og hukommelse; hjernefunktion, udredning og rehabilitering

Neuropædagogik i neurorehabiliteringen, Neuropædagogisk efteruddannelse 2021/22, HjernePraxis Odense. Program: Neuroanatomi, De forskellige former for hukommelse, Hukommelsesforstyrrelser, Udredning, Rehabilitering, Skadestyper, Tilgange og mestring

2022
WAIS IV praktisk anvendelse og fortolkning af resultater

Kursus for psykologer på Psykiatrisk Center Nordsjælland d. 01.-02.09.2021.

2021
Højre hemisfære vanskeligheder hos borgere med erhvervet hjerneskade

Temadag Socialpædagogernes Landsforbund, Neurocenter Østerskoven d. 6. oktober 2021. Temaer: Hjerneskader, Apopleksi, Kranietraumer, Hemisfæreforskelle/højre hemisfærefunktioner, Anatomi, Kognition og tænkning, Neglekt, Angst, opmærksomhedsforstyrrelse og adfærd, Tilgange og strategier

2021
Mental træthed: Arousal, søvn og træthed i et neuropsykologisk perspektiv

Alumnimødet D. 09.09.2021, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup. Program: Hjernens aktiveringssystem, Søvn, Homeostasen og den cirkadiske rytme, Træthed, Den bio-psyko-sociale model, Energiforvaltning.

2021
Neuropsykologiske tilstande, voksne

Dansk Psykologforening, marts 2021. Formål: At kende til de mest almindelige hjernesyg-domme og neuropsykologiske funktionsforstyrrelser hos voksne med henblik på at kunne identificere tilstandene i klinisk praksis.

2021
Visuel perception – billeddannelsen i hjernen og synet som aktiv proces

Kompetenceudviklingsforløbet, Beskrivende Radiograf, Perceptuel medicinsk billedforståelse d. 01.02.2020

2020
Hjernetræthed efter hjerneskade eller hjernesygdom

Hjernen i Fokus Esbjerg Musikhus d. 15. marts 2017. Hjerneskadeforeningen, Skleroseforeningen, Parkinsonforeningen og Hydrocephalusforeningen

2017