Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Specialist i neuropsykologi
P.S. Krøyers Vej 5, 8270 Højbjerg ● Tlf. 4188 3516 ● neuropsykolog@andersdegn.dk ● CVR-nr. 32510329

Dyr_elefant_1Kurser og foredrag

Jeg gennem årene afholdt en lang række foredrag og kurser for plejepersonale, pædagoger, speciallærere, socialrådgivere, læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter om bl.a. funktionel neuroanatomi, følger efter hjerneskade, neurorehabilitering, neuropsykologiske under-søgelser, patient og pårørende kommunikation samt organiseringen af indsatsen for hjerne-skadede på hospitalerne og i den sociale sektor i Danmark. Desuden har jeg i en lang årrække undervist og vejledt studerende på både Syddansk og Aarhus Universitet.

Eksempler på Anders Degn Pedersens foredrags- og kursusvirksomhed

Dyr_elefant_2Neuropsykologiske tilstande, voksne
Dansk Psykologforening, marts 2021. Formål: At kende til de mest almindelige hjernesyg-domme og neuropsykologiske funktionsforstyrrelser hos voksne med henblik på at kunne identificere tilstandene i klinisk praksis.

Mental træthed: Arousal, søvn og træthed i et neuropsykologisk perspektiv
Alumnimødet D. 09.09.2021, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup. Program: Hjernens aktiveringssystem, Søvn, Homeostasen og den cirkadiske rytme, Træthed, Den bio-psyko-sociale model, Energiforvaltning.

Visuel perception – billeddannelsen i hjernen og synet som aktiv proces
Kompetenceudviklingsforløbet, Beskrivende Radiograf, Perceptuel medicinsk billedforståelse d. 01.02.2020

Højre hemisfære vanskeligheder hos borgere med erhvervet hjerneskade
Temadag Socialpædagogernes Landsforbund, Neurocenter Østerskoven d. 6. oktober 2021. Temaer: Hjerneskader, Apopleksi, Kranietraumer, Hemisfæreforskelle/højre hemisfærefunktioner, Anatomi, Kognition og tænkning, Neglekt, Angst, opmærksomhedsforstyrrelse og adfærd, Tilgange og strategier

Dyr_girafWAIS IV praktisk anvendelse og fortolkning af resultater
Kursus for psykologer på Psykiatrisk Center Nordsjælland d. 01.-02.09.2021

Hjernetræthed efter hjerneskade eller hjernesygdom
Hjernen i Fokus Esbjerg Musikhus d. 15. marts 2017. Hjerneskadeforeningen, Skleroseforeningen, Parkinsonforeningen og Hydrocephalusforeningen

Indlæring og hukommelse; hjernefunktion, udredning og rehabilitering
Neuropædagogik i neurorehabiliteringen, Neuropædagogisk efteruddannelse 2021/22, HjernePraxis Odense. Program: Neuroanatomi, De forskellige former for hukommelse, Hukommelsesforstyrrelser, Udredning, Rehabilitering, Skadestyper, Tilgange og mestringTilbage til forside